Ensenyament

La Regidoria d'Educació és la que s'ocupa de tota la formació reglada, i les activitats que giren en torn a aquesta, que es duen a terme des de l'Ajuntament. Així doncs, tot i que per a la vostra major informació i comoditat també us incloem dades d'interés dels centres que depenen del Departament d'Educació de la Generalitat, l'IES Mare de Déu de la Candelera i el CEIP Sant Jordi.

Atenció! Recordeu que teniu totes les dades de contacte: direccions, horaris, telèfons, fax, correu electrònic, etc. disponibles als menús de la dreta.

Llar d'Infants Xerinola

llar d'infants
Atenció! Procés de preinscripció i matrícula a la Llar d'Infans Municipal Xerinola (Curs 2024/2025). Feu clic aquí per descarregar-lo.
Atenció! Pla d'Organització de la Llar d'Infants Xerinola de l'Ametlla de Mar 2021/2022. Feu clic aquí per descarregar-lo.
Atenció! Pla d'Autoprotecció de la Llar d'Infants Xerinola. Podeu fer clic aquí per descarregar-lo.
La llar d’Infants és defineix com a Llar catalana compromesa amb el nostre poble, amb la cultura i amb les tradicions de Catalunya. El català és la llengua vehicular del nostre centre.

Treballem amb l’objectiu de proporcionar un context educatiu obert, acollidor i estable, que promogui i garanteixi el benestar físic, psicològic i emocional de l’infant, així com el seu desenvolupament personal i emocional.

Promovem la imatge de l’infant com a persona amb potencialitats i capacitats, amb drets i valors, i com a persona esdevé part activa i rica de la societat.

Adoptem una metodologia que promou la curiositat i la creativitat, les ganes de descobrir, d’experimentar, de manipular i de comunicar-se. Centrada amb l’infant: activa, participativa, relacional, constructiva, afectiva i d’escolta.

Reconeixem el principi de la diversitat per atendre les necessitats i els reptes que cada infant necessita per desenvolupar-se harmònicament.

Declarem l’acceptació de totes les persones sense fer discriminacions per raons de sexe, de procedència, de religió, d’ideologia o per situació personal o familiar.

Partim de la importància del diàleg i del treball conjunt entre escola i família, i potenciem diferents models de participació.

CEIP Sant Jordi

lacalartv
L'Escola Sant Jordi és un centre d’educació infantil i primària públic que depèn del departament d’Ensenyament del Baix Ebre. Es tracta d’una escola de 3 línies complertes i un any de 4.

Ens definim com a Escola Catalana, democràtica, laica, coeducadora, inclusiva i innovadora que pretén contribuir i promoure el desenvolupament competencial de l’alumnat per tal que esdevinguin persones capaces de resoldre problemes, responsables dels seus aprenentatges, respectuoses amb ells mateixos, amb els altres, amb el medi i actius en la seva defensa, de superar-se dia a dia com a persones i com a professionals, amb uns hàbits saludables, capaces d’establir un judici propi i crític, reflexives,honrades, participatives en la societat que els toca viure sent conscients que l’esforç donarà els seus fruits.I, per això, creiem molt important, per una banda, en la implicació de les famílies en l’educació dels seus fills/es i en l’establiment d’actuacions conjuntes de famílies i mestres i, per altra banda, en la implicació i cooperació de la comunitat educativa en la vida i funcionament del centre.

IES Mare de Déu de la Candelera

lacalartv
L'Institut Mare de Déu de la Candelera de l’Ametlla de mar és un centre públic d'Educació Secundària on es poden cursar els estudis obligatoris (ESO) i els postobligatoris (Batxillerat i Cicles Formatius).

Al centre es rep un servei educatiu integral i innovador intel·lectualment i humanament.

Està situat en ple centre de serveis de la població i al voltant hi ha la Llar d’infants Xerinola, l'Escola Sant Jordi, l’Escola Nautico-Pesquera i altres serveis públics i privats.

Escola de Capacitació Nauticopesquera

lacalartv
Benvinguts a l'Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya és on es dóna resposta a les necessitats de formació i titulació dels professionals del sector nauticopesquer i del busseig, i que gestiona els ensenyaments i les titulacions de la nàutica i el busseig d'esbarjo. Té tres línies de treball: formació, estudi i experimentació, i organització i realització d'exàmens per a l'obtenció de titulacions.

S'hi imparteixen els cicles formatius del grup d'activitats maritimopesqueres i es tutelen els cursos de formació nauticopesquera que s'imparteixen a tot el litoral català. Aquests cursos els organitzen l'Escola, les confraries de pescadors, l'Institut Social de la Marina o altres entitats. A més, s'hi imparteixen cursos d'actualització, de requalificació i de perfeccionament dels professionals del sector.

L'Escola té projectat impartir programes educatius adreçats a centres d'ESO i batxillerat, i a navegants, bussejadors i pescadors d'esbarjo. Actualment, inicia un nou projecte per promoure l'estudi i l'experimentació de noves tecnologies i processos que permetin una millor rendibilitat i minorin l'impacte ecològic. Més de 18.000 persones han obtingut les titulacions professionals nauticopesqueres, i quasi 20.000 han aconseguit els títols per a l'exercici de la nàutica d'esbarjo amb els exàmens que fa el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

Escola de Música Municipal de l'Ametlla de Mar (EMMA)

lacalartv
Des de l'Escola donem les eines necessàries per poder gaudir de la música des d'una altra mirada, que no sigui tan sols la de sentir, sinó la de saber escoltar música i gaudir fent-ho.

Serveis: activitats d'educació musical infantil, Grau elemental, Grau Professional, Adults. Diverses agrupacions musicals com dixie, ensemble de saxos, grup de guitarres, cant coral, grup de metall, teatre musical i conjunts instrumentals.
Atenció Curs 2020 - 2021! Adjuntem formulari per la sol·licitud d'inscripció a l'Escola de Música EMMA. Format Word DOCX o Adobe PDF.