Formació i treball

L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar compta amb una Regidoria de Treball i Formació , ubicada al Telecentre, que ofereix diferents serveis:

 • Borsa de Treball
 • Ofertes de la borsa de Treball
 • Centre col·laborador ACTIC
 • Renovació del DARDO (demanda de feina)
 • Accions Formatives
 • Punt de suport de la UOC(Universitat Oberta de Catalunya)
 • Servei de connexions a internet
 • Diferents tràmits virtuals (demanar vida laboral, demanar cita prèvia al SEPE(Ministerio), a la seguretat social, renovar per internet la pròrroga del subsidi, formulari de presol·licitud...)
 • Dispositiu d’inserció sociolaboral del Baix Ebre

Cursos Hivern 2024

Atenció! Disposeu d'una secció de tràmits on trobareu tota la informació relativa a la inscripció als cursos de formació. Per accedir-hi només heu de fer clic al següent enllaç.

Borsa de treball

Descripció del servei: La Borsa de Treball és un servei gratuït que ofereix la Regidoria de Treball i Formació. L'únic compromís que adquireixen els usuaris/es és comunicar al responsable d'aquesta, el resultat de la gestió realitzada; és a dir, el demandant ha d'informar sobre la seva situació laboral -(contractat, aturat, treballant i vol canviar de lloc de treball, etc.)- i l'oferent ha d'informar sobre la contractació realitzada del lloc de treball ofertat o els motius de no adequació dels candidats presentats a l'oferta.

Àmbit d'actuació de la Borsa de Treball: com a norma general, tant les ofertes com les demandes de treball són locals; no obstant, s’ha ampliat l'àmbit d'actuació a d'altres poblacions veïnes interessades en utilitzar el servei.

Requisits i documents necessaris per inscriur's a la Borsa de Treball:

 • Demandants:
  DNI o NIE i un currículum.
 • Empreses que ofereixen lloc:
  NIF o CIF de l'empresa.

Procediment:

 • Demandant

  La inscripció a la borsa de treball és personal, s'ha d'aportar la documentació esmentada anteriorment i emplenar i signar una fitxa. Un cop fet aquest tràmit, el demandant entra a formar part de la base de dades i cada cop que hi ha una oferta de treball que sol·licita el seu perfil, es lliuren les seves dades a l'empresa i és aquesta la que fa el contacte amb el candidat.

 • Oferent

  Un representant de l'empresa, personalment, i amb la documentació requerida, comunicarà al responsable de la borsa de treball el lloc de treball que necessita cobrir, omplirà una fitxa en la que es descriu el perfil sol•licitat amb paràmetres objectius i es concreta l'oferta. D'aquesta oferta es fa publicitat i es recullen currículums; passats uns dies, el responsable de la borsa de treball lliura al representant de l'empresa els currículums dels candidats que sol•liciten el lloc de treball ofert -tant els que ja estaven introduïts a la base de dades, com els que s'han inscrit per l'oferta en concret-. És l'empresa qui fa la selecció i truca els candidats, informant posteriorment al responsable de la borsa de treball de la gestió realitzada.


Ofertes Borsa de Treball

Les ofertes de la borsa de treball s’actualitzen assíduament a la pàgina web i es fa l’oportuna difusió d’aquestes mitjançant l’emissora municipal. Tanmateix al Telecentre, lloc on s’ubica la borsa de treball , sempre apareixen penjades a la porta les ofertes vigents.


Centre col·laborador ACTIC

Des del 28 de juliol de 2021 som centre col·laborador Actic (Acreditació de les Competències de la tecnologia i comunicació). Això facilita que la gent que es vol examinar d’algun dels tres nivells ACTIC no hagi de desplaçar-se a altres localitats.

La missió dels centres és la de proporcionar els recursos materials (instal·lacions, mitjans tecnològics) i humans per garantir que la prova d’avaluació de l’ACTIC es fa en les condicions necessàries.Renovació del DARDO

El DARDO (Document d’Alta i Renovació de la Demanda d’Ocupació) s’ha de renovar cada 3 mesos. Aquesta tramitació es pot fer online i permet a les persones demandants poder renovar la seva targeta d'atur des de la seva localitat, sense necessitat de desplaçar-se a Tortosa. Al Telecentre s’ofereix aquest servei de manera gratuïta.Accions formatives

Des de la Regidoria oferim al llarg de l’any diferents accions formatives adreçades a diferents col•lectius, edats i temàtiques amb la intenció que l’usuari/a trobi aquella activitat que més s’adeqüi als seus gustos i necessitats.

Descripció del Servei: Els cursos s’organitzen en funció de la demanda existent. Generalment els cursos per a adults es difonen a finals de setembre i a principis de gener i els cursos per a joves a meitat de juny. Si algun curs és subvencionat s’ oferta en el moment que ens ha estat atorgada la subvenció. La Regidoria es reserva el dret d’ anul·lar o posposar alguna de les accions formatives si ho creu convenient.

Si un curs té més gent inscrita de la permesa (màxim 16 persones), entraran les 16 primeres persones que hagin presentat tota la documentació demanada i, si és el cas, hagin pagat la matrícula del curs. La resta de persones inscrites tindran prioritat en el proper curs de les mateixes característiques.
Tota persona interessada en algun curs en concret ho pot comunicar a la Regidoria de Treball i Formació; quan hi hagi un nombre suficient de gent, i sempre que es consideri adient, el curs en qüestió es durà a terme. La gran majoria dels cursos s’imparteixen al Telecentre, espai que compta amb 2 aules formatives perfectament condicionades i equipades per a realitzar amb èxit aquesta formació. Des de fa un temps compten amb una nova aula formativa ubicada al c/Mediterrani, 3 on s’imparteixen els cursos amb certificat de professionalitat.

Horari d'atenció al públic: Telecentre, de dilluns a divendres de les 9.00h fins a les 14.00h. i dijous de 17-19.30h

Requisits i documents necessaris per inscriure's als cursos formatius

Els requisits demanats depenen del curs al qual la persona es vol inscriure.

 • Cursos de formació subvencionats per a gent aturada

  * Fotocòpia del DNI o NIE
  * Fotocòpia del DARDO (full de demanda d’atur actualitzat)
  * Omplir la fitxa d’inscripció (es facilitarà al Telecentre)

 • Cursos de formació contínua subvencionats, adreçats a treballadors/es en actiu que volen ampliar els seus coneixements.

  * Fotocòpia del DNI o NIE
  * Fotocòpia de la darrera nòmina o últim rebut d’autònom
  * Omplir la fitxa d’inscripció (es facilitarà al Telecentre)

 • Cursos subvencionats per a jubilats

  * Fotocòpia del DNI o NIE

  * Omplir la fitxa d’inscripció (es facilitarà al Telecentre)

 • Cursos generals organitzats des de la Regidoria

  * Fotocòpia del DNI o NIE
  * Omplir la fitxa d’inscripció (es facilitarà al Telecentre)
  * Comprovant del full de pagamentPunt de Suport de la UOC (Univertat Oberta de Catalunya)


El Telecentre de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar és el Punt de Suport de la UOC al Baix Ebre. El Punt de Suport del Baix Ebre ofereix als estudiants de la UOC de l'Ametlla del Mar i dels municipis del voltant que ho necessitin un espai per a estudiar, connexió a internet per a poder accedir al Campus Virtual, un lloc per a tornar llibres del préstec bibliotecari i sala d'estudi.

A la comarca del Baix Ebre hi ha la Seu de les Terres de l'Ebre, ubicada a Tortosa, amb personal propi de la UOC i serveis addicionals, com tràmits administratius i acadèmics, biblioteca o sales per a fer reunions o treballs en grup.Dispositiu d’inserció sociolaboral del Baix Ebre


És un servei que amb el suport dels Ajuntaments de la comarca, millora l’ocupabilitat i la inserció sociolaboral de persones en situació de desocupació amb l’objectiu de fomentar i desenvolupar el talent al territori. El dispositiu conjuga el treball amb les persones de la comarca que es troben amb dificultats per incorporar-se al mercat de treball amb les empreses que tenen necessitat de crear nous llocs de treball i millorar la competitivitat del seu personal.

Tots els dilluns al matí ve al telecentre un noi del dispositiu per reforç el servei de recerca de feina pel territori.