Formació i treball

L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar compta amb una Regidoria de Treball i Formació amb el ferm propòsit de contribuir al desenvolupament local incidint de forma qualitativa i activa en el mercat de treball i apostant alhora per donar a l'usuari un variat ventall d'accions formatives amb la intenció de contribuir, mitjançant l'adquisició o perfeccionament de les seves competències professionals, a millorar la seva capacitat d'inserció laboral i la seva qualificació professional.

Cursos Hivern 2023Atenció! Disposeu d'una secció de tràmits on trobareu tota la informació relativa a la inscripció als cursos de formació. Per accedir-hi només heu de fer clic al següent enllaç.

Treball

La Borsa de Treball és un servei totalment gratuït que ofereix la Regidoria de Treball i Formació. L'únic compromís que adquireixen els usuaris/es és comunicar al responsable d'aquesta, el resultat de la gestió realitzada; és a dir, el demandant ha d'informar sobre la seva situació laboral (contractat, aturat, treballant i vol canviar de lloc de treball, etc) i l'oferent ha d'informar sobre la contractació realitzada del lloc de treball ofertat o els motius de no adequació dels candidats presentats a l'oferta.

Com a regla general, tant les ofertes com les demandes de treball són locals; no obstant, s'ha ampliat l'àmbit d'actuació a d'altres poblacions veïnes interessades en utilitzar el servei.

Atenció! Disposeu d'una secció de tràmits on trobareu tota la informació relativa a la inscripció a la borsa. Per accedir-hi només heu de fer clic al següent enllaç.

Les ofertes de la borsa de treball s'actualitzen assíduament a la pàgina web i es fa l'oportuna difusió d'aquestes mitjançant l'emissora municipal. Tanmateix al Telecentre, lloc on s'ubica la borsa de treball, sempre apareixen penjades a la porta les ofertes vigents.

Tràmits vinculats amb Treball que es realitzen via telemàtica:

 • Renovar DARDO (demanda renovació d'atur)
 • Demanar cita prèvia SEPE
 • Demanar cita prèvia seguretat social
 • Damanr vida laboral

Punt de Suport de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya)

El Telecentre de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar és el Punt de Suport de la UOC al Baix Ebre.

El Punt de Suport del Baix Ebre ofereix als estudiants de la UOC de l'Ametlla del Mar i dels municipis del voltant que ho necessitin un espai per a estudiar, connexió a internet per a poder accedir al Campus Virtual, un lloc per a tornar llibres del préstec bibliotecari i sala d'estudi.

Així mateix, el Punt pot oferir informació genèrica sobre la Universitat a les persones que hi estiguin interessades. A més, a la comarca del Baix Ebre també hi ha la Seu de les Terres de l'Ebre, ubicada a Tortosa, amb personal propi de la UOC i serveis addicionals, com tràmits administratius i acadèmics, biblioteca o sales per a fer reunions o treballs en grup.

Per més informació podeu consultar aquesta pàgina web de la UOC.

Plans d'ocupació

Els plans d'ocupació són programes de contractació de treballadors i treballadores aturats per a la realització d'obres i serveis d'interès general i social en col•laboració amb entitats locals, amb òrgans de l'Administració general de l'Estat i de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i els seus organismes autònoms, amb universitats i amb entitats sense finalitat de lucre.

Aquestes accions són, per tant, una mesura de foment de l'ocupació que el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) potencia per tal de facilitar un lloc de treball a les persones en situació d'atur, especialment a les que tenen més dificultats per a la inserció laboral, oferint-los alhora una formació pràctica i una experiència laboral perquè la seva incorporació en el mercat laboral pugui fer-se en millors condicions.

Les persones beneficiàries han de ser necessàriament aturades, inscrites en el servei públic d'ocupació com a demandants de feina. Es dóna preferència a les persones que pertanyen als col•lectius que tenen major dificultat per trobar feina, és a dir, majors de 52 anys, joves en recerca de la seva primera ocupació, persones amb disminucions, persones amb risc d'exclusió social, etc.

El SOC subvenciona les despeses salarials de contractació dels treballadors i treballadores i les cotitzacions a la Seguretat Social.

En general, els projectes tenen una durada de 6 mesos i els àmbits d'actuació molt variats.

Algunes de les activitats preferents són:

 • Activitats de desenvolupament cultural.
 • Activitats relacionades amb la conservació del medi ambient.
 • Activitats d'obres públiques i construcció.
 • Activitats de cooperació internacional.
 • Activitats d'assessorament i d'atenció social a les persones.
 • Activitats d'assistència i suport tècnic a serveis d'interès públic.
 • Activitats científiques i relacionades amb la implantació de noves tecnologies.