Seguretat ciutadana

La Policia Local de L'Ametlla de Mar, com qualsevol cos de seguretat d'un país democràtic, té com a missió fonamental garantir el lliure exercici dels drets i les llibertats de tots els ciutadans.

Des de la creació a l'any 1990, s'ha encaminat a buscar la proximitat al ciutadà, intentant solucionar aquells petits problemes que ajuden a fer la vida un xic més senzilla independentment que siguin o no competència d'aquest cos.

Pels membres de la Policia Local de L'Ametlla de Mar, l'objectiu fonamental, és garantir la seguretat dels ciutadans i mantenir la pau social de la població, durant 24 hores, els 365 dies de l'any.

Tràmits relacionats

Atenció! Disposeu d'una secció de tràmits on trobarem informació sobre plecs de descàrreg, tinença d'animals perillosos, etc. Per més informació podeu fer clic i anar a la secció de tràmits.

Queixes i suggeriments

Si teniu alguna queixa o suggeriment podeu fer-la a enviant-nos un correu electrònica a l'adreça policia@ametllamar.cat o a través de la secció contacte mitjançant el formulari.

Plans d'autoprotecció

L’autoprotecció és el conjunt de mesures (procediments, sistemes i organització) implantades en un determinat àmbit (edificis, instal·lacions, nuclis habitats, solars, activitats, centres, etc) exposat a una o a diverses situacions de risc, destinades a preveure, prevenir i controlar-ne el risc, donar resposta adequada a les emergències i garantir la integració d’aquestes actuacions a les del sistema públic.

Atenció! Podeu descarregar tota la informació referent als Plans d'autoprotecció a través de l'Iframe que teniu a sota. Recordeu que tots els fitxers estan en format PDF i que us caldrà disposar d'algun visor de PDF per poder-los visualitzar correctament.


Per visualitzar la llista anterior a pantalla complerta podeu fer-ho clicant al següent enllaç.