Eleccions municipals

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG), 1 el 24 de maig del 2015 (quart diumenge de maig), es celebraran a Espanya eleccions municipals.

El mateix dia se celebraran, per imperatiu de la Llei Electoral i dels Estatuts d'Autonomia, si escau, eleccions autonòmiques en aquelles comunitats en què estaven previstes eleccions abans del 24 de setembre de 2015, és a dir, a Astúries, Cantàbria, Navarra , Castella i Lleó, la Rioja, Comunitat Valenciana, Comunitat de Madrid, Castella-la Manxa, Regió de Múrcia, Canàries, Illes Balears, Aragó i Extremadura, i en les dues ciutats autònomes (Ceuta i Melilla). També hi haurà eleccions a les Juntes Generals del País Basc; als Cabildos Insulars canaris; als consells insulars de Balears; al Consell General d'Aran; als concejos de Navarra; ia les entitats d'àmbit territorial inferior al municipi.

Normativa per als ciutadans de la Unió Europea

eleccions 2015 europa

Els ciutadans de la Unió Europea, no espanyols, residents a Espanya, podran votar en les eleccions municipals de 24 de maig de 2015 si prèviament s’han inscrit en el cens electoral i són majors d'edat el dia de la votació.

La prèvia inscripció al padró municipal és necessària per a la inscripció en el cens electoral i haver expressat la seva voluntat d'exercir el seu dret de sufragi a Espanya en les eleccions locals.

Per tenir efecte en el cens electoral vigent per a les eleccions municipals de 24 maig de 2015, les inscripcions en els registres municipals i les declaracions formals hauran de realitzar-se a més tardar el dia 30 de desembre de 2014.

Atenció per més informació sobre la normativa podeu visitar la plana web de l'INE.