Mediambient i platges

La Regidoria de Media Ambient s'encarrega en termes generals de tot allò que impliqui la relació dels usuaris amb l'entorn. Principalment té com a eixos de treball la gestió dels residus municipals, la gestió de les platges i la gestió pel medi natural.

Platges

platges

Les platges són el principal atractiu i referent del municipi de l'Ametlla, amb els 17 km de costa s'hi troben unes 26 cales les quals algunes d'elles reben l'atribut de platja per tenir unes dimensions més destacables que d'altres. La gestió d'aquestes varia depenent del nombre d'usuaris i el model de platja. Atenen a la gestió l'Ametlla gaudeix de platges amb distintius de qualitat mediambiental com són Bandera Blava o el distintiu Plates Verges i a la vegada de platges amb serveis i d'altres amb un caràcter marcadament natural.

Predicció per a platges i esports nàutics

Atenció! El passat 8 de juny el Servei Meteorològic de Catalunya va posar en marxa l’espai de Predicció per a les platges i esports nàutics, que es pot consultar al web de www.meteo.cat, pensat per donar resposta a les necessitats de qualsevol ciutadà que vulgui informació meteorològica i marítima per fer activitats a l’aire lliure a la frontera entre el Mar Mediterrani i la costa de Catalunya.
Per accedir-hi només heu de fer clic al següent enllaç.

Gestió de residus

gestio residus

La gestió del residu es cada cop més un eix de treball molt important en la gestió municipal. En un model de municipi turístic cada cop més s'ha de tenir cura que es faci una bona gestió del residu, que els punts de recollida no esdevinguin una molèstia pel ciutadà i visitants i per això des de la Regidoria de Medi Ambient s'hi dediquen grans esforços, fent el manteniment de les illes de contenidors del nucli municipal, urbanitzacions i disseminats, fent la recollida de cartons als comerços, fent la recollida de voluminosos porta a porta i oferint el servei de deixalleria i Planta de transferència de Verds.

  • Recollida de Voluminosos: Es realitza el segon i quart divendres de cada més prèvia inscripció, fins al dijous a les 12:00 anterior al dia de la recollida, al telèfon 0034 667 732504. Aquest servei es realitza de forma totalment gratuïta.
  • Deixalleria Municipal: S'hi pot portat tota classe de residus voluminosos (electrodomèstics, mobles, cartró, metalls, bateries, piles, bombetes, fluorescents, etc) els quals no es considerin un residu especial, com és el cas del fibrociment, entre altres. Depositar residus a la deixalleria és totalment gratuït.
  • Planta de transferència de verds: A la planta de transferència de verds hi té entrada qualsevol residu que es derivi de l'activitat de manteniment vegetal, poda, manteniment de jardins o finques rústiques, etc. Cal tenir en compte que aquest residu ha d'arribar sense impropis a la planta. Aquest servei s'ofereix tant per particulars com empreses i és totalment gratuït.

Medi natural

medi natural

Des de la Regidoria de Medi Ambient es té cura del patrimoni natural del municipi, ja que encara avui l'Ametlla de Mar pot fer bandera del seu atractiu natural, amb hàbitats i espècies molt significatives i pròpies d'ambients costaners ben conservats.