La Cala Serveis

Què és la Cala Serveis?

La Cala Serveis Municipal S.L. és una societat mercantil crada el passat mes d'octubre de 2009 per l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, amb la intenció de gestionar els diversos serveis municipals, entre ells, els de turisme, cultura i mitjans de comunicació amb l'objectiu de guanyar eficiència i per tant, millorar la qualitat dels serveis que presta l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.