Imatge corporativa

L’ús correcte dels signes bàsics d’identitat en les seves múltiples aplicacions és fonamental per mantenir la integritat de la identitat corporativa de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, fet que implica una tasca molt minuciosa per tal que totes les seves manifestacions adoptin una forma unitària i coherent, aconseguint sinergies que potenciïn el valor i el sentit de la marca. Per aquesta raó, han de consultar i utilitzar aquest Manual totes les persones, unitats, empreses i entitats que tinguin la responsabilitat d’aplicar qualsevol element de la identitat gràfica corporativa de l'Ajuntament de L'Ametlla de Mar.

Al Manual hi trobareu l’arquitectura bàsica (els conceptes) de la marca principal i de les marques de les unitats, la seva composició formal, tipogràfica i cromàtica, així com les aplicacions tant pel que fa a la papereria com al web. Les aplicacions que hi manquen s'hi inclouran a mesura que es vagin definint.