CLUBS

CONSELL ESPORTIU CONSULTIU DE L’AMETLLA DE MAR

L’Ajuntament de L’Ametlla de Mar crea el Consell Esportiu Consultiu L’Ametlla de Mar establint el procediment adequat per a canalitzar la participació democràtica de la ciutadania des de les entitats sense ànim de lucre, els centres d’ensenyament, les associacions, els clubs esportius, els centres sociosanitaris i altres formes jurídiques legalment constituïdes i registrades que disposin d’actius o ofereixin serveis d’activitat física, d’exercici físic o esportius a la població, en tots aquells assumptes i matèries que d’una forma directa o indirecta puguin incidir en el desenvolupament i foment de l’activitat física, l’exercici físic i l’esport en les persones infants, joves, adultes, discapacitades i de la tercera edat a L’Ametlla de Mar.

 Es constitueix el Consell Esportiu Consultiu L’Ametlla de Mar com a òrgan complementari per a la consulta, comunicació, suport i col·laboració bidireccional de l’Ajuntament de L’Ametlla de Mar i els seus organismes dependents amb el teixit socioesportiu i de suport al mateix a nivell local.

A. Fomentar la participació ciutadana, de les entitats esportives, dels centres d’ensenyament, dels centres de sociosanitaris i d’altres entitat vinculades en els assumptes municipals relacionats amb l’activitat física, l’exercici físic i l’esport a L’Ametlla de Mar.

B. Assessorar l’Ajuntament de L’Ametlla de Mar en aquells aspectes que fan referència a les polítiques esportives i a les seves necessitats en activitats, serveis i infraestructures.

C. Visibilitzar i promoure la tasca de les entitats que ofereixen serveis fisicoesportius a la població, donar suport a les mateixes i programar i coordinar l’ús dels espais públics locals d’ús fisicoesportiu per a la seva optimització.

D. Promoure l’assessorament, la formació i la col·laboració necessària per a optimitzar els serveis fisicoesportius del municipi des de la seguretat, la qualitat i el compliance.

E. Qualsevol altra acció que contribueixi al desenvolupament social i fisicoesportiu de la població i al foment d’una ciutadania participativa i activa.

CONSTITUCIÓ I REGLAMENT