Natació Esportiva II – Nivell Competició

ESPORTIVA 2

nivell COMPETICIÓ

CATEGORIES INFANTIL, CADET, JUVENIL I SÈNIOR

OBJECTIUS

Preparar els/les esportistes per a competir en distàncies adaptades a les característiques individuals de l’esportista.

Promoure estratègies individualitzades de competició de les diferents proves on participi l’esportista.

Millorar el rendiment dels esportistes en les proves on prenguin part.

Dotar a l’esportista de coneixements bàsics d’auto-prescripció individual de l’entrenament.

CONTINGUTS

Tècnica i temps de Sortida dels diferents estils.

Tècnica i temps d’Arribada dels diferents estils.

Tècnica i temps de Viratge dels diferents estils.

Millora dels Temps de nado individuals en distàncies adaptades a les característiques de l’esportista.

Entrenament dels conceptes de freqüència i longitud de braçada adaptats a les característiques individuals de l’esportista i a les diferents proves on participi.

Preparació física específica adaptada a les característiques individuals de l’esportista i a les diferents proves on participi.

Entrenament fraccionat per parcials adaptat a les característiques individuals de l’esportista i a les diferents proves on participi.

Estratègies de competició en les diferents proves on participa el nedador/a.

ACTITUDS, VALORS I NORMES

Voluntat, compromís, dedicació, esforç i constància.

Esperit de millora i superació personal.

Col·laboració, solidaritat i treball en equip.

Acceptació de les pròpies limitacions i resultats.

Respecte, humilitat, autoconcepte i autoestima.

Esperit de recerca de l’excel·lència en funció de les possibilitats individuals de rendiment.

AVALUACIÓ – SUPERACIÓ DE NIVELL

L’avaluació individualitzada dels nedadors/es es realitzarà en base als següents indicadors:

  • Tests de millora de temps en les proves en les que participa el nedador/a
  • Tests de tècnica dels diferents estils natatoris.
  • Tests de sortides, arribades i viratges dels diferents estils natatoris.
  • Avaluació qualitativa de l’assoliment de valors programats.