Orques – Nivell Aprenentatge o Mitjà

Iniciació a la tècnica d’estils (CROL + ESQUENA)

ORQUES

nivell ROIG

OBJECTIUS

Conèixer i realitzar amb correcció els diferents aspectes tècnics dels estils natatoris del Crol i l’Esquena.

Iniciar-se en l’aprenentatge de l’estil natatori de la Braça.

Experimentar diferents distàncies nedant amb la correlació de les diferents manifestacions de les qualitats físiques bàsiques (velocitat-resistència).

CONTINGUTS

Aspectes tècnics i fases dels estils de Crol i Esquena (entrada, tracció, empenta, sortida, recobrament i acció de cames).

Fonaments tècnics de l’estil de la Braça:

  • Posició corporal.
  • Acció de cames aïllada i en coordinació amb la respiració.
  • Acció de cames amb i sense material auxiliar amb propulsió de braços.
  • Acció de cames amb i sense material auxiliar amb propulsions de braços en coordinació amb la respiració.
  • Coordinació global dels estils de crol i esquena.

ACTITUDS, VALORS I NORMES

L’atenció.

La comprensió.

L’autoimatge i l’autoconeixement.

La voluntat, l’esforç i la constància.

La humilitat i la modèstia.

La cortesia.

AVALUACIÓ – SUPERACIÓ DE NIVELL

  • Test d’avaluació de les fitxes tècniques dels estils de Crol i Esquena.
  • Desplaçar-se 50 m en estil Braça sense aturar-se.
  • Desplaçar-se 100 m en estil Esquena sense aturar-se.
  • Desplaçar-se 150 m en estil Crol sense aturar-se.