Fitness Júnior

PROGRAMACIÓ GENERAL FITNESS BASE

Ha estat demostrat que els infants, inclòs els pre-puberals, poden augmentar la seva fortalesa i coordinació muscular el mateix que els adolescents, joves o adults quan efectuen un entrenament d’enfortiment muscular apropiat per a la seva edat. La força muscular no és més que qualsevol tensió produïda pels grups musculars. Es defineix com la capacitat del sistema neuromuscular per generar tensió en els diferents grups musculars durant un temps determinat. La força muscular és el resultat de la integració de múltiples tensions musculars, que es manifesten com a força muscular estàtica i força muscular dinàmica. En funció de la intensitat d’aquestes tensions musculars es classifiquen les manifestacions de la força muscular. Abans de la pubertat l’augment de la força mitjançant l’entrenament es deu principalment a un augment en el reclutament d’unitats motores i a una millora en la coordinació dels moviments.

Objectius

 • Millorar la coordinació general i neuromuscular específica.
 • Desenvolupar el patrons motors bàsics adaptats a la condició física individual de l’infant.
 • Promoure postures corporals i segmentàries adequades així com la realització correcta dels moviments implícits en els exercicis proposats.
 • Desenvolupar el ritme amb i sense suport musical.
 • Promoure la memòria i la creativitat amb el seguiment, representació i elaboració seqüències coreografiades.
 • Instaurar l’activitat física com una alternativa saludable d’oci i recreació.
 • Promoure la interacció social.
 • Promoure i implantar hàbits saludables en relació a  la pràctica d’activitat física.
 • Transmetre coneixements d’hàbits saludables relacionats amb l’activitat física com l’alimentació i el descans.
 • Combatre el sedentarisme, l’obesitat infantil i l’ús abusiu de les noves tecnologies.

Continguts

 • Sessions d’exercicis de coordinació i força muscular.
 • Sessions coreografiades.
 • Jocs adaptats als objectius del programa.
 • Xerrades informatives sobre valors propis del programa (exercici adequat a l’edat, principis bàsics de l’entrenament, alimentació i nutrició, recuperació i descans,…).
 • Actuacions en festivals locals i/o territorials.
 • Màster classes temàtiques adaptades.

Valors

 • Importància de la implantació d’hàbits saludables dins la vida quotidiana que  allunyi als nens/joves del sedentarisme propiciat per tendències com l’ús dels telèfons mòbils, la Televisió, les Consoles de Jocs i els Ordenadors.
 • Importància de l’augment de les relacions i interacció social que possibilita la pràctica d’activitat física amb les que podrà compartir experiències, problemes i comentaris des d’un punt de vista proper a la seva situació.
 • Potenciació de l’esperit de superació, l’esforç, la constància, la reducció de la por escènica o a fer el ridícul que paral·lelament a la participació en les sessions i actuacions programades, ajudarà a l’individu en situacions personals, d’estudis i laborals en el seu futur.

Beneficis de l’entrenament

Els efectes de l’entrenament són específics del tipus d’entrenament que es realitza i la magnitud de l’augment de la força està determinada per factors com la freqüència, la durada i la intensitat dels programes. A més de l’augment de la força, altres beneficis que s’obtenen de l’entrenament d’enfortiment muscular de baixa intensitat són:

 • Una millora en la composició corporal, en la resistència, en la postura i en l’execució motriu.
 •  Una disminució en el nivell de colesterol i una millora en els moviments dels infants amb problemes neuromusculars.

Per evitar les lesions durant l’entrenament d’enfortiment muscular l’Acadèmia Americana de Pediatria recomana:

 • Una avaluació mèdica prèvia a l’inici del programa.
 • Supervisió per professionals amb experiència.
 • Ús de pesos lleugers que permetin com a mínim 7 repeticions.
 • No s’ha de permetre l’aixecament de peses, alçades de potència, o físic-culturisme fins que l’infant arribi al seva maduresa física complerta.

Altres consells per prevenir problemes quan es fa un entrenament d’enfortiment muscular són:

• Adaptar els equips i materials a les característiques individuals dels infants.

• Promoure, controlar i corregir els exercicis per a que es desenvolupin en tot moment mitjançant postures ergonòmiques.

• Conèixer i ensenyar bé la tècnica dels exercicis i aturar-los en cas que l’infant els executi de forma incorrecta.

• Es recomana que cada infant disposi d’un diari per fer les anotacions del seu programa individualitzat d’entrenament i les seves progressions.

• És important començar sempre amb una fase d’activació-escalfament i finalitzar amb un període de retorn a la calma-recuperació-feedback.

• Es recomana respectar el principi de globalitat i promoure exercicis alternant el treball d’extremitats superiors, inferiors, tronc i core, sempre amb càrregues sub-màximes adaptades a les condicions de cada individu..

• Les sessions d’exercicis poden efectuar-se fins a tres vegades per setmana combinar-se amb activitats aeròbiques i jocs prenent en consideració que l’enfortiment muscular esdevingui una dimensió implícita dins el programa per al desenvolupament de l’aptitud física general de l’infant.