Impressos

Model instància general Ajuntament de L’Ametlla de Mar:

MODEL INSTANCIA AJUNTAMENT

Protocol per a l’organització d’activitats fisicoesportives a L’Ametlla de Mar:

PROTOCOL ORGANITZACIO ACTIVITATS ESPORTIVES AMETLLA DE MAR

Sol·licituds d’espais esportius i material de l’Àrea Municipal d’Esports:

SOLICITUD ESPAI ESPORTIU

SOLICITUD ESPAI ESPORTIU VIA PUBLICA

SOLICITUD DE MATERIAL AREA MUNICIPAL ESPORTS

Qüestionari auto-administrat d’Aptitud per a l’Activitat Física (Q-AAF):

QAAF AME

Full de suggeriments o queixes:

FULL SUGGERIMENTS O QUEIXES

Full de declaració de salut (Compromís de responsabilitat per a l’ús d’instal·lacions, activitats i serveis)

CHECK-IN USUARIS