Qui som ?

QUI SOM?

 Som l’àrea dependent de l’Ajuntament de L’Ametlla de Mar encarregada de promoure, organitzar i difondre l’activitat física i esportiva en el marc de la nostra població.

 

missio_visio_valors_-3706

MISSIÓ

 La nostra missió és la de despertar l’interès dels ciutadans i visitants de L’Ametlla de Mar per l’activitat física i esportiva sigui quina sigui la seva condició física, econòmica, social, d’edat, de sexe i de procedència.

Amb aquest objectiu, els nostres esforços es centraran en:

 •  Gestionar i administrar els recursos locals relacionats amb l’activitat física i l’esport.
 • Prestar i promoure serveis d’activitat física i esport a la ciutadania i a qui ens visita.
 • Millorar la qualitat de vida dels ciutadans a través de l’organització i promoció d’activitats fisicoesportives.
 • Potenciar la imatge del municipi mitjançant l’activitat física i l’esport.

PF_ICONES_missio

VISIÓ

La nostra visió de present i futur de l’entitat volem que es fonamenti en dos eixos principals:

 •  Ser un àrea municipal referent en transparència, eficàcia i eficiència en la gestió de recursos i serveis d’activitat física, esportiva i de benestar per als ciutadans i visitants de L’Ametlla de Mar.
 • Ser un referent exterior com administració pública local en l’oferta i promoció de l’activitat física i l’esport en els seus diferents àmbits; formació, competició, salut i lleure.

objetivos

VALORS

Els nostres principals valors com a entitat recauen en els següents principis:

 •  Professionalitat, dedicació i vocació; vetllem per a que el nostre personal estigui qualificat, entregat i gaudeixi amb la seva feina.
 • Igualtat; tots els usuaris dels serveis i activitats són tractats per igual independentment de la seva condició física, econòmica, social, cultural, política i religiosa.
 • Inclusió i integració; ens preocupem per la inclusió i integració de les persones en l’activitat física i l’esport atenent la seva individualitat, condició física, sexe, edat, cultura, religió, opinió política, procedència i discapacitat.
 • Recerca de consens i transparència; qualsevol persona que ho desitgi pot apropar-se a la entitat i sol·licitar informació de caràcter públic. De la mateixa manera, tenim en compte l’opinió de la ciutadania i es cercarà consensos en la presa de decisions de l’entitat.
 • Sensibilització; tenim cura de la sensibilitat envers els problemes de la societat en general i voluntat d’esforç per a sensibilitzar la societat dels mateixos .
 • Esforç i superació; volem que els nostres tècnics, esportistes i usuaris aconsegueixin el que es proposen gràcies al seu compromís, esforç i constància.  
 • Treball en equip; res s’aconsegueix sol, ni és mèrit de ningú en concret; tots som necessaris i rellevants.
 • Treball cooperatiu amb altres entitats; treballem conjuntament amb diverses entitats públiques i privades, per a promoure l’activitat física i esportiva al municipi.
 • Activitat física i esportiva per a tothom; proporcionem i facilitem l’accés a l’esport a totes las persones, tenint especial atenció a aquelles que presenten risc d’exclusió social, facilitant-los recursos materials, humans, espais esportius,….
 • Innovació; recerca constant de nous serveis, de millores i alternatives dels que ja oferim, atenent principalment la seva qualitat, per a seguir fent possible la nostra missió.

VALORS

OBJECTE SOCIAL ÀREA D’ESPORTS (ESTATUTS)

 1. Potenciar l’accés a la pràctica de l’esport i de l’activitat física de qualitat a nivell municipal, amb atenció especial a l’esport base als efectes de difondre l’activitat esportiva a l’Ametlla de Mar.
 2. Afavorir la dotació d’equipaments esportius municipals i consolidar una xarxa d’instal·lacions esportives municipals de qualitat.
 3. Prestar serveis esportius de tota mena i realitzar les activitats relacionades amb aquests, en el marc del corresponent Contracte-Programa amb l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar.
 4. Gestionar les instal·lacions esportives municipals.
 5. Establir estratègies de col·laboració amb ens de qualsevol naturalesa que ofereixin activitats esportives que no es desenvolupin al municipi i que completin l’oferta d’aquesta, així com amb altres ens que per la seva proximitat al municipi permetin assolir una oferta esportiva degudament coordinada.
 6. Promoure esdeveniments esportius al municipi, així com l’estructura de comercialització d’aquests esdeveniments.
 7. Promoure esdeveniments no estrictament esportius adreçats a professionals de l’esport, com congressos, trobades, simposis, conferències, etc.
 8. Impulsar l’esport en edat escolar.
 9. Afavorir la utilització de l’espai públic per a la pràctica de l’esport.
 10. Incentivar i regular l’ús de les instal·lacions esportives públiques, per tal de facilitar la seva utilització polivalent per part dels ciutadans i associacions esportives.
 11. Promocionar l’associacionisme esportiu local.
 12. La construcció, millora i l’equipament d’instal·lacions esportives municipals
 13. Ser consultada per l’Ajuntament amb caràcter previ a que aquest atorgui subvencions en l’àmbit esportiu.
 14. Qualsevol altra activitat relacionada amb les anteriors per al foment i la pràctica de l’activitat esportiva en qualsevol de les seves modalitats o categories.

ESTRATÈGIA

Partim des de l’observació, l’anàlisi i la detecció de la realitat i necessitats esportives locals, de les quals se’n deriven les diferents propostes d’intervenció estructurades en diferents programes, objectius i eixos estratègics, que es concreten en actuacions adreçades als diferents àmbits i sectors esportius de la població.

D’aquestes actuacions que es visualitzen en forma de serveis, activitats, esdeveniments, promocions o recolzaments, es recullen dades a través d’indicadors mitjançant els quals obtenim el feedback de les intervencions realitzades, fet que ens permet avaluar-les, replantejar-les si s’escau, contrastant-les amb un nou anàlisi del sistema esportiu local.

Captura