Tortuguetes – Nivell Iniciació o Inicial

Respiració, flotació, propulsió i salts

TORTUGUETES

nivell groc

OBJECTIUS

Assolir el coneixement i domini de les fases respiratòries en el medi aquàtic.

Resoldre la necessitat d’abastiment d’oxigen per a poder cobrir una distància determinada (mínim 6 metres).

Experimentar i controlar la capacitat sustentadora de l’aigua per a incrementar la seguretat i confiança en conèixer que dins l’aigua pot aturar-se, relaxar-se, surar i descansar.

Aconseguir el domini de la propulsió per a poder desplaçar-se, girar i canviar de direcció per a obtenir el principi bàsic d’autonomia dins el medi aquàtic.

Dominar corporalment els salts i entrades a l’aigua en els moments de batuda, fase de vol i presa de contacte amb l’aigua per a no experimentar en aquestes situacions sensacions doloroses.

CONTINGUTS

Respiració sense desplaçament (fases respiratòries en el medi aquàtic: inspiració, espiració i apnea).

Respiració amb desplaçament (resoldre la necessitat d’abastiment d’oxigen per a cobrir una distància mínima de 6 metres).

Flotació en relació a la posició corporal, al volum d’aire pulmonar, a la posició dels segments (cap, braços i cames) i al material auxiliar emprat.

Propulsions en relació a la posició del cos (ventral, lateral, dorsal), a la font propulsora (cames, braços, conjuntament), a la coordinació dels segments (moviments alternatius o simultanis) i en relació a la respiració (lliure o coordinada).

Entrades generades per desequilibris del cos a partir de posicions des d’assentats, agenollats, a la gatzoneta, drets,…

Salts en relació a la batuda, fase de vol i entrada a l’aigua.

ACTITUDS, VALORS I NORMES

El respecte.

La prudència.

Compartir i ser solidaris.

La consciència de la respiració.

La seguretat en un mateix.

Ajudar i demanar ajuda.

Les parts del cos, els eixos corporals i les possibilitats de moviment.

AVALUACIÓ – SUPERACIÓ DE NIVELL

  • Nedar un mínim de 12,5 m parant a la meitat per a mantenir durant 10 segons la flotació dorsal i arribar al final sense material auxiliar.
  • Nedar mínim 12,5 m amb taula respirant lateralment després de cada braçada.
  • Submergir-se des de l’interior de l’aigua per agafar un objecte situat al fons a la part poc profunda i tornar a l’escala.
  • Saltar des de la vorera i passar entre les cames del monitor/a que estarà situat dret a la part poc profunda.
  • Nedar amb desplaçament lliure un llarg sense parar sense material auxiliar.