Cavallets de Mar – Nivell Iniciació o Inicial

Girs, equilibris i coordinacions

CAVALLETS DE MAR

nivell verd

OBJECTIUS

Assolir el domini del medi aquàtic a partir de la coordinació dels objectius primaris (respiració, flotació, propulsió, salts i entrades) i dels objectius secundaris (girs, equilibris i coordinacions) per a desenvolupar-se amb seguretat i comoditat dins l’aigua i pugui centrar la seva atenció en l’aprenentatge d’aspectes més específics com la iniciació a la tècnica d’estils natatoris.

CONTINGUTS

Combinació i coordinació dels continguts dels nivells anteriors (respiració, flotació, propulsió, salts i entrades).

Coordinació de canvis de direcció i sentit.

Girs atenent els diferents eixos corporals (longitudinal, transversal i antero-posterior).

Coordinació de girs amb desplaçaments.

Equilibris estàtics i dinàmics.

Coordinació dinàmica general requerint la participació de tot el cos i implicant variacions en la posició.

Coordinació segmentària precisant moviments d’alguna part del cos i relacionant-los amb la respiració.

ACTITUDS, VALORS I NORMES

La cooperació.

L’ordre.

La perseverança.

La puntualitat.

La igualtat.

AVALUACIÓ – SUPERACIÓ DE NIVELL

  • Desplaçar-se 12,5 m de forma lliure assentats damunt d’una taula de natació mantenint l’equilibri.
  • Flotació inspiratòria en posició dorsal i ventral mantingudes durant mínim 10 segons i flotació espiratòria al fons de la piscina durant mínim 5 segons amb contacte del cul amb el terra.
  • Mantenir-se surant en posició vertical i anar davant, en darrera, a la dreta i a l’esquerra seguint les indicacions del monitor/a durant un mínim de 20 segons. q Fer una tombarella endavant dins l’aigua.
  • Fer una tombarella enrere dins l’aigua.
  • Desplaçar-se de forma lliure anant i tornant cobrint una distància mínima de 12,5 m sense recolzar-se a la vora ni a la surera i sense material auxiliar.
  • Desplaçar-se nedant horitzontalment 25 m realitzant tres braçades en posició ventral i 3 braçades en posició dorsal.