Tennis Base

PROGRAMACIÓ GENERAL TENNIS BASE

L’objectiu d’aquesta activitat es introduir a la pràctica del tennis als nens i nenes que ho desitgin. Des del Club de Tennis L’Ametlla de Mar i l’Àrea Municipal d’Esports s’organitzen cursets i campus per a que els infants puguin iniciar-se en aquest esport.

Des de l’entitat, també posem a disposició dels ciutadans el lloguer puntual de les pistes de tennis per a cobrir les necessitats de lleure dels aficionats a aquest esport.

L’àmbit de la competició és atès pel Club de Tennis de la localitat (veure apartat de clubs de la web).

OBJECTIUS

 • Aconseguir la integració social dels nens/nenes mitjançant l’esport del tennis.
 • Promoure l’adquisició d’hàbits esportius que l’allunyin d’hàbits perjudicials per a la salut i complementin el creixent nombre d’hàbits sedentaris (mòbils, tablets, televisió, ordenadors,…).
 • Promoure un desenvolupament adequat dels Patrons Motrius Bàsics.
 • Promoure un bon desenvolupament antropomètric i postural.
 • Motivar als nens/nenes per a la pràctica del tennis.

CONTINGUTS

 • Familiarització amb l’entorn.
 • Pràctica global del joc.
 • Els cops bàsics.
 • Situació d’oposició.

PROCEDIMENTS

METODOLOGIA: La didàctica emprada per a l’ensenyament del Tennis estarà basada en la utilització d’exercicis, jocs i situació de joc.

ORGANITZACIÓ DE LES SESSIONS : Les sessions tindran una duració màxima de 1 hora i constaran de les següents parts :

 • Activació o Escalfament: Introducció informativa del contingut de la sessió, exercicis de mobilitat articular i estiraments dinàmics seguits d’una part de treball aeròbic lleuger, mitjançant la utilització de jocs, que ajudi a preparar l’organisme per a la realització del treball de la part principal.
 • Part Principal: Exercicis i/o jocs dirigits a la consecució d’un o més objectius del programa.
 • Retorn a la Calma: Exercicis i/o jocs que ajudin al nen/a a baixar les pulsacions a nivell basal. Implantació d’hàbits d’estirament i relaxació i xerrada-feedback de la sessió.