Polpets – Nivell Iniciació o Inicial

Familiarització al Medi Aquàtic

POLPETS

nivell blanc

OBJECTIUS

Superar situacions emocionals i afectives derivades de potencials pors envers un medi desconegut, el medi aquàtic, o d’altres limitacions a través de l’entrada a la piscina no assistida ni forçada des de la posició de assentat.

Superar les molèsties derivades del contacte amb l’aigua de totes les parts del cos, especialment les de la cara (ulls, nas, orelles,…) mitjançant immersions passives de com a mínim 1 segon.

Superar de forma momentània la pèrdua de contacte amb el terra (inici de la flotació) en desplaçaments curts de mínim 2 metres sense necessitat de respirar (aguantant respiració).

Adquirir de forma momentània la posició horitzontal del cos dins l’aigua en desplaçaments curts de mínim 2 metres sense necessitat de respirar (aguantant respiració).

Conèixer de forma bàsica els segments i les sensacions propulsives (batuda de peus i propulsió de braços “estil gosset”).

CONTINGUTS

Entrades a la piscina assistides; jocs al voltant, amb i dins l’aigua.

Coneixement de les sensacions de les parts del cos en contacte amb l’aigua.

Equilibris passius bàsics dins el medi aquàtic.

Desplaçaments elementals (en contacte amb la paret, caminant,…).

Contacte de l’aigua amb les parts més sensibles (ulls, nas, oïdes,…).

Experimentació i immersió assistida dins el medi aquàtic.

Desplaçaments lliures assistits i amb materials auxiliars.Entrades i salts assistits.

ACTITUDS, VALORS I NORMES

L’obediència i la disciplina.

La sorpresa i l’inesperat.

La por i l’ensurt.

La progressió.

L’adaptació al desconegut.

La confiança en els altres.

La relaxació i la calma.

La col·laboració.

La sociabilització.

L’afectivitat.

La gratitud.

AVALUACIÓ – SUPERACIÓ DE NIVELL

  • Fer bombolles mitjançant espiració respiratòria amb boca i nas submergits sota l’aigua.
  • Entrar sols a l’aigua i desplaçar-se per la vorera o la surera un mínim de 12,5 m.
  • altar dins l’aigua, sortir a respirar sense ajuda i agafar-se a la vorera cobrint una distància mínima de 2 m.
  • Desplaçar-se horitzontalment amb taula de natació mínim 12,5 m amb batuda de peus, mantenint el cap dins l’aigua, només traient-lo per a respirar.
  • Realitzar una immersió agafat a l’escala de la part poc fonda fins a tocar de peus a terra i sortir.
  • Mantenir la flotació dorsal durant mínim 5 segons.