ABONAMENTS CONTINUATS CEM

Matrícula Nadó (0-2 anys)00,00€
Matrícula Infantil (3-13 anys) / Matrícula Júnior (14-20 anys) / Matrícula Sènior (pensionistes i >65 anys)30,00€
Matrícula Adults (21-64 anys)45,00€

Pagament únic en efectiu o targeta bancària, vàlid mentre es mantingui continuïtat en el pagament d’algun tipus de quota d’abonament mensual del cem La Cala.

Universal Pre-infantil (0-2 anys)00,00€
Universal Infantil (3-13 anys)16,00€
*Universal Júnior (14-20 anys)36,00€
*Universal Adult (21-64 anys)48,00€
*Universal Sènior (>64 anys i pensionistes) 38,00€

* Premi Fidelitat CEM: Gratuïtat d’una mensualitat en complir 1 any consecutiu, des de la data d’alta d’abonament.

Familiar 2 42,00€
Familiar 338,00€
Familiar 435,00€
Familiar Kids (-12 anys)85,00€
Familiar Teens (-18 anys)95,00€
Família Nombrosa o Monoparental35,00€

Unitat familiar de matrimoni o similar,  o pare/mare i mare/pare + fills menors de 31 anys empadronats en mateixa vivenda.

Atur (full de la Tresoreria de la SS on aparegui la data de renovació de la condició d’aturat) 35,00€
Matí (de dilluns a divendres de 7 a 14 h i dissabtes i diumenges en horari d’obertura de matí)38,00€
1 Sessió Setmanal 28,00€
Cap de Setmana (des de divendres a les 14.00h, dissabte i diumenge en horari d’obertura)25,00€
Comerç local amb botiga oberta al públic (de dilluns a divendres, de 7.00 a 9.00 h, de 13.00 a 14.00 h, de 15.00 a 17.00 h i de 20.00 a 22.00 h + caps de setmana)35,00€
Alumnes Escola Sant Jordi15,00€
Alumnes IES Candelera33,00€
Baixa Mèdica9,00€
Suplement per a Quotes Universals Raqueta (Reserva Pàdel/Tennis il·limitat)12,00€
Suplement Taquilla Fixa5,50€
Manteniment hivern20,00€
Manteniment estiu infantil7,00€
Manteniment estiu 3a edat i pensionistes10,00€
Manteniment estiu júnior i adults15,00€

Tots els abonaments estan subjectes al reglament de règim intern de l’Àrea Municipal d’Esports de L’Ametlla de Mar que es pot consultar en el següent enllaç: Reglament de règim intern

L’Àrea Municipal d’Esports es reserva el dret al tancament de les instal·lacions esportives per a la realització de les tasques de manteniment necessàries o per causes de força major o interès general sense que aquestes situacions donin dret al retorn de la part proporcional de les quotes en relació als dies de tancament efectiu.

Més informació sobre els diferents abonaments:

CEM La Cala – Zona Esportiva Municipal – 977.10.38.97 – cemlacala@ametllamar.cat