Qui som ?

QUI SOM?

 Som el conjunt d’entitats dependents de l’Ajuntament de L’Ametlla de Mar encarregades de promoure, organitzar i difondre l’activitat física i esportiva en el marc de la nostra població.

 

missio_visio_valors_-3706

MISSIÓ

 La nostra missió és la de despertar l’interès dels ciutadans i visitants de L’Ametlla de Mar per l’activitat física i esportiva sigui quina sigui la seva condició física, econòmica, social, d’edat, de sexe i de procedència.

Amb aquest objectiu, els nostres esforços es centraran en:

 •  Gestionar i administrar els recursos locals relacionats amb l’activitat física i l’esport.
 • Prestar i promoure serveis d’activitat física i esport a la ciutadania i a qui ens visita.
 • Millorar la qualitat de vida dels ciutadans a través de l’organització i promoció d’activitats fisicoesportives.
 • Potenciar la imatge del municipi mitjançant l’activitat física i l’esport.

PF_ICONES_missio

VISIÓ

La nostra visió de present i futur de l’entitat volem que es fonamenti en dos eixos principals:

 •  Ser un àrea municipal referent en transparència, eficàcia i eficiència en la gestió de recursos i serveis d’activitat física, esportiva i de benestar per als ciutadans i visitants de L’Ametlla de Mar.
 • Ser un referent exterior com administració pública local en l’oferta i promoció de l’activitat física i l’esport en els seus diferents àmbits; formació, competició, salut i lleure.

objetivos

VALORS

Els nostres principals valors com a entitat recauen en els següents principis:

 •  Professionalitat, dedicació i vocació; vetllem per a que el nostre personal estigui qualificat, entregat i gaudeixi amb la seva feina.
 • Igualtat; tots els usuaris dels serveis i activitats són tractats per igual independentment de la seva condició física, econòmica, social, cultural, política i religiosa.
 • Inclusió i integració; ens preocupem per la inclusió i integració de les persones en l’activitat física i l’esport atenent la seva individualitat, condició física, sexe, edat, cultura, religió, opinió política, procedència i discapacitat.
 • Recerca de consens i transparència; qualsevol persona que ho desitgi pot apropar-se a la entitat i sol·licitar informació de caràcter públic. De la mateixa manera, tenim en compte l’opinió de la ciutadania i es cercarà consensos en la presa de decisions de l’entitat.
 • Sensibilització; tenim cura de la sensibilitat envers els problemes de la societat en general i voluntat d’esforç per a sensibilitzar la societat dels mateixos .
 • Esforç i superació; volem que els nostres tècnics, esportistes i usuaris aconsegueixin el que es proposen gràcies al seu compromís, esforç i constància.  
 • Treball en equip; res s’aconsegueix sol, ni és mèrit de ningú en concret; tots som necessaris i rellevants.
 • Treball cooperatiu amb altres entitats; treballem conjuntament amb diverses entitats públiques i privades, per a promoure l’activitat física i esportiva al municipi.
 • Activitat física i esportiva per a tothom; proporcionem i facilitem l’accés a l’esport a totes las persones, tenint especial atenció a aquelles que presenten risc d’exclusió social, facilitant-los recursos materials, humans, espais esportius,….
 • Innovació; recerca constant de nous serveis, de millores i alternatives dels que ja oferim, atenent principalment la seva qualitat, per a seguir fent possible la nostra missió.

VALORS

ESTRATÈGIA

Partim des de l’observació, l’anàlisi i la detecció de la realitat i necessitats esportives locals, de les quals se’n deriven les diferents propostes d’intervenció estructurades en diferents programes, objectius i eixos estratègics, que es concreten en actuacions adreçades als diferents àmbits i sectors esportius de la població.

D’aquestes actuacions que es visualitzen en forma de serveis, activitats, esdeveniments, promocions o recolzaments, es recullen dades a través d’indicadors mitjançant els quals obtenim el feedback de les intervencions realitzades, fet que ens permet avaluar-les, replantejar-les si s’escau, contrastant-les amb un nou anàlisi del sistema esportiu local.

Captura