Natació Esportiva I – Nivell Competició

ESPORTIVA 1

nivell COMPETICIÓ

CATEGORIES PREBENJAMÍ, BENJAMÍ I ALEVÍ

OBJECTIUS

Preparar els/les esportistes per a competir en distàncies preferentment curtes (25-100m).

Experimentar la competició en els diferents estils natatoris sense tendir envers l’especialització.

Fomentar els valors positius individuals i col·lectius de la competició.

CONTINGUTS

Iniciació a la Tècnica de Sortida dels diferents estils.

Iniciació a la Tècnica d’Arribada dels diferents estils.

Iniciació a la Tècnica de Viratge dels diferents estils.

Millora dels Temps de nado individuals preferentment en distàncies curtes (25-100m) .

Relleus preferentment en distàncies curtes (25-100m).

ACTITUDS, VALORS I NORMES

Iniciació als conceptes i valors de:

  • Voluntat, compromís, dedicació, esforç i constància.
  • Esperit de millora i superació personal.
  • Col·laboració, solidaritat i treball en equip.
  • Acceptació de les pròpies limitacions i resultats.
  • Respecte, humilitat, autoconcepte i autoestima.

AVALUACIÓ – SUPERACIÓ DE NIVELL

De forma general, el pas de nivell de Natació Esportiva 1 a Natació Esportiva 2 vindrà condicionada pel pas a la categoria infantil.

L’avaluació individualitzada dels nedadors/es es realitzarà en base als següents indicadors:

  • Tests de millora de temps en les proves d’entre 25 i 100 m dels diferents estils natatoris (en funció de la categoria).
  • Tests de tècnica dels diferents estils natatoris.
  • Tests de sortides, arribades i viratges dels diferents estils natatoris. 4.Avaluació qualitativa de l’assoliment de valors programats.