Futbol Base

PROGRAMACIÓ GENERAL FUTBOL BASE ÀREA MUNICIPAL D’ESPORTS – SCER L’AMETLLA DE MAR

Missió: Promoure la pràctica i la divulgació de l’activitat física i de l’esport, posant especial atenció a l’esport de base del futbol i als valors intrínsecs de l’entrenament i la competició en la formació de les persones.

Visió: Estructurar el futbol formatiu a la nostra població en totes les seves categories amb el fi que en edat jove i adulta conformin diferents equips i/o seccions amateurs que contribueixin a implantar l’activitat física i esportiva com a alternativa i hàbit saludable dins els costums de la ciutadania.

Valors: Emprar els valors de l’activitat física i de l’esport de competició per a l’adequada formació integral de les persones: voluntat, dedicació, esforç, constància, cooperació, competitivitat, solidaritat, respecte, disciplina, autoestima, autoconeixement,…

Objectius/finalitat

 • Promoure la pràctica de l’activitat física i esportiva posant èmfasi en l’esport de base del futbol.
 • Fomentar els valors intrínsecs a l’entrenament,  la competició i al treball en equip.
 • Generar un sentiment d’identitat i pertinença envers l’esport de la nostra població i cap a la pròpia entitat.
 • Promoure hàbits saludables i d’ocupació del temps d’oci entre els més joves.
 • Contribuir a la formació de joves esportistes a través d’accions de voluntariat que garanteixin la transmissió de coneixements dels esportistes de major edat o que hagin finalitzat la seva etapa esportiva.
 • Atendre i reconèixer les necessitats organitzatives de l’entitat a través d’accions de voluntariat.

Línies/eixos estratègics

La nostra entitat vetllarà per la consecució dels objectius a partir de les següents línies o eixos estratègics:

 • EIX 1: Iniciació esportiva; diversió i aprenentatge.

Destinat a incorporar als infants en l’àmbit de la iniciació esportiva baix els pilars de que s’ho passin sempre bé mentre adquireixen patrons motors bàsics, d’experimentació i comprensió del joc o esport i hàbits adequats de conducta i de disciplina d’equip.

 • EIX 2: La competició com a procés de formació.

Dirigit a aprofitar l’interès i la motivació intrínseca que desperta la competició entre els infants per a promoure els diferents valors inherents als processos de pràctica fisicoesportiva, d’entrenament i de la pròpia competició.

 • EIX 3: Esport juvenil i amateur; sentiment, pertinença i representació.

Establir unes fites i referents per als joves jugadors en els esportistes més veterans i/o en els equips de més alta categoria o edat. Generar un fort vincle entre aquests esportistes i/o equips amb l’entitat i amb la població.

 • EIX 4: Formació de jugadors; transmissió del sentiment, l’experiència i el coneixement.

Promoure la reversió de l’experiència, la representativitat, el coneixement i el sentiment de pertinença dels esportistes més veterans i/o en els equips de més alta categoria o edat, en la formació dels joves jugadors a partir de l’acció del voluntariat.

 • EIX 5: El cor de l’entitat; necessitats organitzatives i voluntariat.

Captació, estructuració, control, repartiment de tasques i reconeixement de les necessitats organitzatives i normatives de l’entitat a partir de l’assumpció de responsabilitats dels diferents components de la junta directiva i col·laboradors a través d’accions de voluntariat i/o professionals segons correspongui.

Activitats

 • EIX 1: Iniciació esportiva; diversió i aprenentatge:
  • Escola / Sessions / Competició Escolar
  • Meetings escolars/clubs
  • Jornades d’iniciació
  • Campus
  • Partits Amistosos, Trobades o Tornejos
 • EIX 2: La competició com a procés de formació:
  • Entrenament i Competició
  • Tecnificació
  • Campus
  • Partits Amistosos, Trobades o Tornejos
  • Els valors com a contingut transversal
 • EIX 3: Esport juvenil i amateur; sentiment, pertinença i representació:
  • Entrenament i Competició
  • Esdeveniments de representació, memorials i altres
  • Partits Amistosos, Trobades o Tornejos