Pàdel

 PROGRAMACIÓ GENERAL PÀDEL BASE

L’objectiu d’aquesta activitat es introduir a la pràctica del pàdel als nens i nenes que ho desitgin. Des de l’Àrea Municipal d’Esports s’organitzen cursets i campus per a que els infants puguin iniciar-se en aquest esport.

Des de l’entitat, també posem a disposició dels ciutadans el lloguer puntual de les pistes de tennis per a cobrir les necessitats de lleure dels aficionats a aquest esport.

OBJECTIUS

 • Aconseguir la integració social dels nens/nenes mitjançant l’esport del pàdel.
 • Promoure l’adquisició d’hàbits esportius que l’allunyin d’hàbits perjudicials per a la salut i complementin el creixent nombre d’hàbits sedentaris (mòbils, tablets, televisió, ordenadors,…).
 • Promoure un desenvolupament adequat dels Patrons Motrius Bàsics.
 • Promoure un bon desenvolupament antropomètric i postural.
 • Motivar als nens/nenes per a la pràctica del pàdel.

CONTINGUTS

 • Familiarització amb l’entorn.
 • Pràctica global del joc.
 • Els cops bàsics.
 • El servei.
 • Joc a la xarxa.
 • Joc des del fons.
 • Coordinació parella.
 • Situació d’oposició.

PROCEDIMENTS

 METODOLOGIA: La didàctica emprada per a l’ensenyament del Tennis estarà basada en la utilització d’exercicis, jocs i situació de joc.

ORGANITZACIÓ DE LES SESSIONS : Les sessions tindran una duració màxima de 1 hora i constaran de les següents parts :

 1. Activació o Escalfament: Introducció informativa del contingut de la sessió, exercicis de mobilitat articular i estiraments dinàmics seguits d’una part de treball aeròbic lleuger, mitjançant la utilització de jocs, que ajudi a preparar l’organisme per a la realització del treball de la part principal.
 2. Part Principal: Exercicis i/o jocs dirigits a la consecució d’un o més objectius del programa.
 3. Retorn a la Calma: Exercicis i/o jocs que ajudin al nen/a a baixar les pulsacions a nivell basal. Implantació d’hàbits d’estirament i relaxació i xerrada-feedback de la sessió.