Gimnàstica Rítmica

PROGRAMACIÓ GENERAL GIMNÀSTICA RÍTMICA ÀREA MUNICIPAL D’ESPORTS DE L’AMETLLA DE MAR

L’Àrea Municipal d’Esports estructura la Secció de Gimnàstica Rítmica Esportiva en totes i cadascuna de les seves categories des de la iniciació a la competició escolar i federada.

OBJECTIUS

 • Aconseguir la integració social dels nens/nenes mitjançant la modalitat esportiva de la gimnàstica rítmica.
 • Promoure l’adquisició d’hàbits esportius que l’allunyin d’hàbits perjudicials per a la salut i complementin el creixent nombre d’hàbits sedentaris (mòbils, consoles, televisió, ordenadors,…).
 • Promoure un desenvolupament adequat de les qualitats físiques condicionals (resistència, flexibilitat, velocitat i força) i coordinatives (coordinació, habilitat i agilitat).
 • Promoure un bon desenvolupament antropomètric i postural.
 • Motivar als nens/nenes per a la pràctica d’aquest esport.
 • Donar a conèixer les diferents modalitats i elements que constitueixen aquest esport.
 • Aprendre els diferents elements tècnics corporals així com la manipulació dels implements utilitzats en aquesta disciplina esportiva.
 • Incidir en  el desenvolupament de la flexibilitat específica, procurant per la integritat física de les esportistes adaptant les diferents progressions al moment evolutiu de cada gimnasta.

CONTINGUTS

 • Patrons motors específics G. Rítmica: posicions, desplaçaments, salts, equilibris, coordinacions,…
 • Jocs aplicats a la gimnàstica rítmica.
 • Expressió dinàmica corporal.
 • Elements tècnics específics corporals.
 • Elements tècnics i manipulació d’implements específics: pilota, cercle, corda, maces i cinta.
 • Preparació física i flexibilitat específica.

PROCEDIMENTS

 • METODOLOGIA: La didàctica emprada per a l’ensenyament de la G. Rítmica estarà basada en la utilització de jocs i exercicis adaptats que ajudin a obtenir la condició física necessària i a promoure el treball i la repetició dels gests tècnics requerits per cada disciplina. El treball analític només s’utilitzarà per a l’aprenentatge dels elements tècnics de forma correcta.
 • ORGANITZACIÓ DE LES SESSIONS : Les sessions tindran una duració mínima de 1 i constaran de les següents parts :
  • Escalfament: Exercicis de flexibilitat i mobilitat articular seguits d’una part de treball aeròbic lleuger, mitjançant la utilització de jocs, que ajudi a preparar l’organisme per a la realització del treball de la part principal.
  • Part Principal: Exercicis dirigits a la consecució d’un o més objectius del programa.
  • Part destinada a l’entrenament i preparació de les actuacions.
  • Retorn a la Calma: Exercicis de Flexibilitat, Mobilitat articular i Tècniques de Relaxació.

VALORS INTRÍNSECS A L’ACTIVITAT

 • Importància de la implantació d’un hàbit saludable dins la vida quotidiana que  allunyi als/a les nens/es i joves del sedentarisme propiciat per tendències com els telèfons mòbils, la Televisió, les Consoles de Jocs i els Ordenadors.
 • Importància de l’augment de les relacions socials que possibilita la pràctica d’activitat física amb les que podrà compartir experiències, problemes i comentaris des d’un punt de vista proper a la seva situació.
 • Potenciació de l’esperit de superació, esforç i sacrifici que paral·lelament a la participació en els entrenaments i competicions esportives, ajudarà a l’individu en situacions personals, d’estudis i laborals en el seu futur.