S’acaba l’any i, com de costum, és moment de fer balanç. Tanquem la segona
temporada turística immersos encara en la pandèmia ocasionada per la COVID-19.


La crisi ocasionada per aquesta situació ha fet incidència en quasi bé tots els sectors
de l’economia, i el sector turístic ha estat un dels més afectats (el Turisme comporta
mobilitat, i la mobilitat comporta contagis). Segurament han estat les dues temporades
més atípiques des que el Turisme s’ha convertir en un sector clau al nostre municipi.

Des de l’Àrea de Turisme, i tal com ja us varem explicar a l’anterior memòria del 2020 ,
ens vàrem posar en marxa per adaptar totes les accions a la situació que estàvem
vivint a cada moment: reestructuració dels pressupostos, les promocions, les activitats
programades i, sobretot, estar al costat del sector privat per anar informant de les
normatives que anaven sortint pel que fa a la seguretat i sanitat així com el ajuts que
s’han anat publicant al llarg de l’any per les diferents administracions.