BASES

  1. Localitza els punts Instagram.

PISTES PER LOCALITZAR ELS 3 PUNTS INSTAGRAM.
1.- Està situat on un peix molt simpàtic saluda els pescadors.
2.- Està situat al final d’un carrer dedicat a un gran descobridor.
3.- Està situat en un carrer que oficialment “mira al mar”

  1. Fes-te una selfie a qualsevol dels 3 punts.
  2. Publica els selfies a Instagram amb els hashtags #Selfieametllademar i #AmetlladeMar.
  3. Segueix el nostre perfil @turismeametllademar.

PREMIS (per a 2 persones):                                                                                                                               -Una nit d’hotel gentilesa de l’Hotel l’Alguer.                                                                                               -Excursió en barca gentilesa  de Mementos Serveis Marítims.                                                                      -Visita guiada pels carrers típics de l’Ametlla per conèixer la historia dels pescadors.

1.- OBJECTE DEL CONCURS
L’organitzador d’aquest concurs és l’Oficina de Turisme de l’Ametlla de Mar, amb domicili a l’Avinguda Amistat, s / n (Parc del Bon Repòs).
La finalitat d’aquest concurs és la promoció turística de l’Ametlla de Mar a través de les xarxes socials.

2.- CARÀCTER DEL CONCURS
El concurs tindrà caràcter gratuït i es desenvoluparà a través de les condicions estipulades en les presents bases.
Podran participar en aquest concurs tots els aficionats o professionals de la fotografia, de qualsevol nacionalitat.
Per poder participar en el concurs caldrà fer una fotografia tipus selfie en algun dels 3 punts Instagram distribuïts per l’Ametlla de Mar. Només les fotografies que compleixin amb les normes del concurs i segueixin les instruccions de participació dins de les dates programades i amb els requisits especificats en aquestes bases seran acceptades en el concurs.

3.- MANERA DE PARTICIPACIÓ
La manera de participar serà publicant fotos tipus sefie a Instagram, es podran publicar tants selfies com es vulgui sense un màxim per persona.
Les fotos hauran d’etiquetar amb el hashtag oficial #AmetlladeMar i el hashtag específic del concurs # SelfieAmetlladeMar.
Els participants han de complir amb el requisit de seguir el perfil de @turismeametllademar. Per cada fotografia que es presenti al concurs l’organització atorgarà un número que servirà per al sorteig del premi entre tots els participant

4.- CALENDARI
El concurs començarà a les 00.00 l’1 de juliol de 2019 i finalitzarà l’11 de setembre de 2019 a les 23:59.

5.- PREMI (per a 2 persones)
– Una nit d’allotjament a l’Hotel l’Alguer per a dues persones.
– Excursió en barca per conèixer la costa de l’Ametlla de Mar amb “Mementos Serveis Marítims”
– Visita guiada pels típics carrers de l’Ametlla per conèixer la història dels pescadors
(Els premis no es podran bescanviar pel seu valor en metàl·lic).

6.-DRETS D’IMATGE
Els concursants cedeixen, en els termes legals necessaris, els drets d’imatge de les seves fotografies a l’organització, perquè pugui fer ús d’aquest material per a promoció en qualsevol canal o mitjà de comunicació i per a realitzar una exposició després de finalitzar el concurs, si s’escau , amb les imatges presentades per a tal fi.

L’organització es reserva el dret de denunciar o demanar l’eliminació de la fotografia, si alguna imatge vulnera drets personals, resulta ofensiva o discriminatòria, o per qualsevol altre motiu que l’organització estimi oportú.

7.- PROTECCIÓ DE DADES
Els participants accepten, mitjançant la seva participació en el present concurs, que els continguts i comentaris que hagin de ser publicats a les xarxes socials puguin ser compartits en els mitjans que els organitzadors considerin oportú. La participació en un concurs d’aquesta naturalesa suposa l’acceptació de les normes de les xarxes socials en què es difon.

No és necessari el registre previ mitjançant cap inscripció. Els organitzadors no recolliran cap dada per a la inscripció, ja que la participació és pública. Únicament es farà necessària la recollida de dades personals del guanyador per a l’operativa del lliurament de premis, respectant la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Els titulars de les dades de caràcter personals proporcionades podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició remetent un escrit, al qual acompanyi fotocòpia del seu document nacional d’identitat, dirigit a l’Oficina de Turisme de l’Ametlla de Mar, Av . Amistat Hispano Italiana s / n, 43860 l’Ametlla de Mar amb la referència “Protecció de Dades – Concurs Selfie 19”.

8.- RESPONSABILITATS
Els organitzadors es reserven el dret d’anul·lar qualsevol participació o a qualsevol participant, si es tenen sospites d’una manipulació incorrecta de les dades o del concurs. L’organització es reserva el dret de rebutjar o excloure de la participació en el concurs i en general a la promoció de qualsevol participant que no reuneixi els requisits descrits en les presents bases i termes de participació o contravingui les normes o finalitat del concurs, i no es fa responsable de qualsevol dany ocasionat aliè a l’organització a l’hora de prendre les fotos en els punts Instagram.

9.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES
Pel fet de participar en el concurs, els / les participants i guanyadors / es accepten les condicions de la mateixa segons es descriuen en aquestes Bases. Qualsevol dubte que pugui sorgir de la interpretació de les presents bases serà resolta per l’organització.