ENTRENAMENTS PERSONALS I GRUPS REDUÏTS

 • Entrenaments personals i de grups reduïts de màxim 4 persones dirigits a la millora de la condició física.
 • Entrenaments personals i de grups reduïts de màxim 4 persones dirigits a la recuperació i readaptació després de lesions sota seguiment tècnic.
 • OBJECTIUS:
  • Salut i benestar
  • Pèrdua de pes
  • Manteniments de la condició física
  • Tonificació muscular
  • Definició muscular
  • Hipertròfia muscular
  • Preparació de proves físiques específiques
  • Recuperació i readaptació després de lesions
 • Entrenaments personals i de grups reduïts de màxim 4 persones dirigits a l’aprenentatge de la natació utilitària i adaptació al medi aquàtic.
 • Entrenaments personals i de grups reduïts de màxim 4 persones dirigits a la millora de la tècnica d’estils, la condició física, el rendiment i/o la preparació de proves en el medi aquàtic.
 • OBJECTIUS
  • Natació utilitària
  • Millor de la tècnica d’estils
  • Salut i Benestar
  • Manteniment de la condició física
  • Preparació per a la competició
  • Preparació de proves específiques
  • Programació i/o entrenament de períodes de transició
  • Recuperació i readaptació després de lesions.

 • Entrenaments personals i de grups reduïts de màxim 4 persones dirigits a l’aprenentatge i reeducació psicomotriu i de millora de la condició física en la població infantil.
 • OBJECTIUS:
  • Implantació d’hàbits saludables
  • Aprenentatge o reeducació psicomotriu
  • Reeducació d’habilitats motrius bàsiques
  • Reeducació d’habilitats motrius específiques
  • Pèrdua de pes
  • Manteniment o millora de la condició física
  • Recuperació i readaptació després de lesions

TARIFA HORÀRIA ENTRENAMENTS PERSONALS: FITNESS, TENNIS, NATACIÓ,…

Entrenament Personal Individual35,00€
Entrenament Personal en Grup reduït de 2 persones25,00€
Entrenament Personal en Grup reduït de 3 persones20,00€
Entrenament Personal en Grup reduït de 4 persones18,00€
Bono 10 Entrenaments Personals (personal i intransferible en mateixa modalitat i entrenador/a)300,00€