Tràmits

La inscripció a la borsa de treball és personal, s'ha d'aportar la documentació esmentada anteriorment i omplir una fitxa. Un cop tenim totes les dades, el demandant entra a formar part de la nostra bases de dades i cada cop que hi ha una oferta de treball que sol•licita el seu perfil, es lliuren les seves dades a l'empresa i és aquesta la que fa el contacte amb el candidat.
  • Temàtica: Borsa de treball
  • Lloc: Al Telecentre de l'Ametlla de Mar.
Un representant de l'empresa, personalment, i amb la documentació requerida, comunicarà al responsable de la borsa de treball el lloc de treball que necessita cobrir, omplirà una fitxa en la que es descriu el perfil sol•licitat amb paràmetres objectius i es concreta l'oferta. D'aquesta oferta es fa publicitat i es recullen currículums; passats uns dies, el responsable de la borsa de treball lliura al representant de l'empresa els currículums dels candidats que sol•liciten el lloc de treball ofert -tant els que ja estaven introduïts a la base de dades, com els que s'han inscrit per l'oferta en concret-. És l'empresa qui fa la selecció i truca els candidats, informant posteriorment al responsable de la borsa de treball de la gestió realitzada.
  • Temàtica: Borsa de treball
  • Lloc: Al Telecentre de l'Ametlla de Mar.