Seu electrònica

Benvinguts a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
La Seu és el portal que hem posat a la disposició dels ciutadans per a que puguin accedir a la informació, serveis i tràmits municipals a través de la xarxa, de forma seguro segura i durant tots els dies de l'any.

e-FACT

L'objectiu del servei de factura electrònica (e-FACT) és posar a disposició de les administracions públiques catalanes sistemes de recepció de factures electròniques per part dels seus proveïdors, aconseguint els beneficis lligats als procediments de facturació (estalvi de costos, agilització i homogeneïtzació de processos) i contribuint a l'impuls i a la difusió de l'ús de la factura electrònica a Catalunya.
L'e-FACT es basa en un model que simplifica les relacions administració-proveïdor en els processos de facturació i que ofereix la possibilitat de treballar amb les diferents plataformes existents, evitant imposicions tecnològiques o organitzatives ni a emissors ni a receptors, garantint el principi de neutralitat tecnològica.

Per més informació podeu consultar la plana web de l'e-FACT.

e-Licita (Perfil del contractant)

El servei e-Licita és una eina mitjançant la qual el licitador "tanca" la seva proposició i la presenta a l'òrgan de contractació, amb la seguretat de disponibilitat, integritat i confidencialitat de la informació presentada.

Per més informació podeu consultar la plana web de l'e-Licita.

e-NOTUM

L'e-NOTUM és un servei que permet realitzar notificacions d'actes administratius (resolucions, decrets, notificacions per a contractació, notificacions de sancions de trànsit, convocatòries d'òrgans col·legiats, etc) i comunicacions per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent.

Com a funcions destacades del servei, el treballador públic té la possibilitat de definir una llibreta de contactes pròpia per als destinataris o grups de destinataris més habituals i podrà realitzar notificacions massives per lots. Pel que fa al ciutadà, aquest pot accedir a les notificacions amb certificat digital o amb una contrasenya d'un sol ús que rebrà al seu correu-e o telèfon mòbil.

Per més informació podeu consultar la plana web de l'e-NOTUM.

e-TAULER

L'e-TAULER és un servei del Consorci AOC que permet la publicació i la gestió d'edictes electrònics mitjançant Internet. És una eina de publicació certificada amb automatismes associats a la gestió de la publicació dels edictes (control de períodes d'exposició, generació de diligències, etc.). L'e-TAULER permet gestionar les evidències electròniques del procés de publicació per tal de garantir els temps d'exposició i la integritat de la informació. No només és una eina d'enviament i recepció electrònica d'edictes interns, també permet gestionar-ne d'externs, provinents d'altres administracions a través d'EACAT.

Per més informació podeu consultar la plana web de l'e-TAULER.

SEU-e

La Seu electrònica de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i les ciutadanes, a través de xarxes de telecomunicacions, mitjançant la qual l'Ajuntament difon informació i presta serveis.

La titularitat de la Seu electrònica comporta la responsabilitat respecte a la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis per part de l'Ajuntament de L'Ametlla de Mar.

e-TRAM

L'e-TRAM és el mòdul de gestió municipal de sol·licituds i tràmits per Internet integrat a la plataforma del Consorci AOC. L'accés a l'e-TRAM es fa des del web de l'ajuntament.

L'e-TRAM fa possible que els ciutadans des de qualsevol lloc i en qualsevol moment puguin:

  • Accedir a la informació necessària sobre tràmits locals
  • Iniciar i formalitzar qualsevol sol·licitud
  • Consultar l'estat i el contingut del seus tràmits


Per més informació podeu consultar la plana web de l'e-TRAM.