Informació econòmica

La funció principal del departament d'intervenció i tresoreria municipal és el control i la fiscalització interna de la gestió econòmica, financera i pressupostaria.

Pressupostos any 2016 i posteriors

Atenció! Per a poder consultar pressupostos d'aquest any i posteriors ho podeu fent clic al següent enllaç o anar-hi a través del menú Ajuntament » Gestió Municipal » Pressupostos.

Informes anuals Compte General i Memòria Gestió Econòmica

El document inclou la informació sobre la liquidació pressupostària i els estats financers dels ajuntaments, diputacions provincials, consells comarcals, mancomunitats i els ens que en depenen. Les corporacions locals han de retre els comptes de cada exercici a la Sindicatura de Comptes abans del 15 d'octubre de l'any següent al del tancament de l'exercici.

Aquest informe té l'objectiu de constatar que les corporacions locals reten els seus comptes a la Sindicatura tal com exigeix la llei.

NomMidaDescarregar
Informe memòria gestió econòmica de la comissió especial de comptes8,41MB

Periode mig de pagament (PMP)

Per tal de donar compliment a la disposició addicional primera de Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial al sector públic, on es crea l'obligació de les administracions públiques de fer públic el seu període mitjà de pagament a proveïdors, comuniquem que el període mitjà de pagaments a proveïdors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar durant el tercer trimestre de l'exercici 2014 ha estat el següent:

EntitatRat. op. pagadesRat. op. pendentsPMPDescarregar
Ajuntament de l'Ametlla de Mar (3er trimestre 2014)9,5199,2066,45
Ajuntament de l'Ametlla de Mar (4rt trimestre 2014)--86,67
Ajuntament de l'Ametlla de Mar (2n trimestre 2015)141,09164,91161,06
Ajuntament de l'Ametlla de Mar (3er trimestre 2015)147,64195,60192,24
Ajuntament de l'Ametlla de Mar (4rt trimestre 2015 - 2n trimestre 2016)205,41277,98260,24

Liquidacions resultat anual

Aquest document reflexa la execució del pressupost de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.

NomMidaDescarregar
Estat liquidació pressupost d'ingressos: resum per classificació econòmica - 20132,64MB
Estat liquidació pressupost d'ingressos: resum per classificació econòmica - 20142,45MB
Estat liquidació pressupost d'ingressos: resum per classificació econòmica - 20151,51MB

Retribucions càrrec electes

Atenció! Els continguts d’aquesta secció els determina la formació del nou consistori; tant aviat com estiguin disponibles de forma oficial, es publicaran.