Recaptació

L'oficina de recaptació compta amb un personal preparat adequadament en matèria de tributs locals i recaptació, el qual, junt amb l'equipament informàtic de què disposa l'Ajuntament, assegura que l'atenció als ciutadans en relació amb els tributs municipals i la seva recaptació sigui la més eficient possible.

Informació dels diferents tributs

Atenció! Disposeu d'una secció de tràmits on trobareu tota la informació relativa als tràmits i pagaments de cada tributs, com els impostos sobre béns immobles, activitats econòmiques, vehicles de tracció mecànica, recollida d'escombraries, etc.
Per accedir-hi només heu de fer clic al següent enllaç.

Calendari del contribuent

L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar posa a la seva disposició els períodes de pagament del nou Calendari del Contribuent per aquest any 2017.

calendari de pagaments 2017

Comptes de l'Ajuntament pel pagament dels tributs

EntitatCompteBIC / SWIFTIBAN
CaixaBank2100 0176 81 0200153815CAIXESBBXXXES75 2100 0176 8102 0015 3815
Catalunya Caixa2013 3080 52 0210110894CESCESBBXXXES16 2013 3080 52 0210110894
Banc Sabadell0081 1742 08 0001030708BSABESBBES41 0081 1742 08 0001030708
BBVA0182 5634 18 0018010004BBVAESMMXXXES19 0182 5634 1800 1801 0004
BSCH0049 3474 10 2114003596BSCHESMMXXXES68 0049 3474 1021 1400 3596